Antiszemitizmus a Horthy-korban

A Goldziher Ignác Zsidó Történeti és Kulturális Kutatóintézet kerekasztal-beszélgetése.

A Horthy-kori antiszemitizmussal foglalkozó történeti írások számának az utóbbi évtizedekben tapasztalható örvendetes növekedése dacára kevés olyan alkalom adódik, amikor történészek a szélesebb közönség számára áttekintést nyújtanak a szóban forgó kérdésről. A Goldziher Intézet kerekasztala ezt a hiányt szeretné pótolni egy olyan átfogó beszélgetés keretében, amely egyaránt érinti a fehér terror éveit, a két világháború közötti évtizedek antiszemitizmusának különféle érvrendszereit és a mögöttük álló mozgalmakat, illetve a kor egyes íróinak, így Szabó Dezsőnek vagy a népi íróknak a „zsidókérdésről" vallott nézeteit.

A Goldziher Ignác Zsidó Történeti és Kulturális Kutatóintézet negyedik nyilvános eseményének résztvevői ezekről a kérdésekről fognak beszélgetni. A kerekasztal-beszélgetés egy, a magyar zsidóságról szóló történetírás eredményeit, mulasztásait és feladatait körbejáró sorozat része.
2022.04.27. szerda 18:30
Résztvevők:
Résztvevők:
  • Gellért Ádám (Clio Intézet)
  • Paksa Rudolf (Bölcsészettudományi Központ Történettudományi Intézete)
  • Papp István (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára)

Moderátor: Konrád Miklós
Az Intézetről

A Goldziher Ignác Zsidó Történeti és Kulturális Kutatóintézetet a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ), a Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) és a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár (MILEV) közösen hozta létre 2021-ben. Kutatóintézetünk a zsidósággal kapcsolatos kutatásokat végez különböző diszciplínák keretein belül, leginkább a történelem, politológia, szociológia, pszichológia, filozófia és a művészettörténet területén, valamint interdiszciplináris formában. Célja a közösséget leginkább érintő és foglalkoztató kérdésekkel kapcsolatos elméleti és empirikus kutatások végzése, az eredmények közzététele és azok megvitatása a nemzetközi és a hazai tudományos közösséggel, az érdeklődő nagyközönséggel, valamint az eredmények eljuttatása a döntéshozókhoz.