A trianoni békeszerződés alapvetően befolyásolta a Kárpát-medence magyar zsidóságának életét, több százezren más államokba kerültek,természetes útvonalak alakultak át. A hazai zsidóság demográfiai szerkezete és társadalmi rétegződése is átalakult, csakúgy mint vallási megosztottsága, hiszen a neológia aránya a trianoni határokon belül jóval magasabb lett, míg a kárpátaljai területek elcsatolásával a magyarországi zsidóság ultraortodox, részben haszid rétegei szinte maradéktalanul az ország határain kívülre kerültek.

A Goldziher Ignác Zsidó Történeti és Kulturális Kutatóintézet első nyilvános eseménye a Trianoni békeszerződés ezen hatásait, következményeit fogja megvitatni egy kerekasztal-beszélgetés keretében. A rendezvény egy bemutatkozó sorozat első állomása lesz.
2021.06.28. hétfő
17:00 - 17:05
17:00 - 17:05
Megnyitó beszéd
Toronyi Zsuzsanna, muzeológus, a Zsidó Múzeum és Levéltár
igazgatója, a Goldziher Intézet Kuratóriumának elnöke
17:05 - 18:30
17:05 - 18:30
Kerekasztal-beszélgetés
  • Hatos Pál, történész, NKE Közép-Európai Kutatóintézet vezetője
  • Karády Viktor, szociológus, a Közép-európai Egyetem volt tanára
  • Kelemen Ágnes, történész, tudományos munkatárs, a Cseh Tudományos Akadémia Masaryk Intézet és Levéltára
  • Moderál: Novák Attila, történész, tudományos főmunkatárs, NKE Molnár Tamás Kutatóintézet, a Goldziher Intézet munkatársa
Az esemény a jelenlegi járványhelyzet miatt online kerül megrendezésre.
A beszélgetés a Facebook oldalunkon lesz követhető.
Az Intézetről

A Goldziher Ignác Zsidó Történeti és Kulturális Kutatóintézetet a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ), a Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) és a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár (MILEV) közösen hozta létre 2021-ben. Kutatóintézetünk a zsidósággal kapcsolatos kutatásokat végez különböző diszciplínák keretein belül, leginkább a történelem, politológia, szociológia, pszichológia, filozófia és a művészettörténet területén, valamint interdiszciplináris formában. Célja a közösséget leginkább érintő és foglalkoztató kérdésekkel kapcsolatos elméleti és empirikus kutatások végzése, az eredmények közzététele és azok megvitatása a nemzetközi és a hazai tudományos közösséggel, az érdeklődő nagyközönséggel, valamint az eredmények eljuttatása a döntéshozókhoz.
Az eseményben együttműködő partnerünk a JCC Budapest - Bálint Ház.
Az esemény a MAZSÖK támogatásával valósul meg.